4G Development
Firma 4G Development Sp. z o.o. powstała w lutym 2014 roku, w wyniku połączenia wieloletnich doświadczeń założycieli i zarządu. Biegłość w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem a szczególnie finansami, łańcuchem dostaw i marketingiem oraz szerokie kontakty biznesowe pozwalają na dynamiczny rozwój tej nowopowstałej firmy.

Stawiamy na jakość, solidność oraz rozwój technologii. Misją firmy jest podążanie za nowoczesnymi trendami w dziedzinie zarządzania i optymalizacji funkcjonowania firm XXI wieku. Dostarczamy naszym klientom pakiet usług związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem, to im pozwala skupić się na prowadzeniu działalności operacyjnej i maksymalizacji efektów swoich działań.

4GD uczestniczy w projektach związanych z pozyskiwaniem kapitału dla dobrze rokujących inwestycji, pośredniczy w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami co często owocuje zawarciem korzystnych umów. Celem firmy jest prowadzenie działalności w jak najszerszych obszarach aktywności biznesowej i wykorzystywanie wszystkich pojawiających się szans na wygenerowanie dodatkowego obrotu. Założeniem na pierwsze lata działalności jest maksymalizacja obrotów przy minimalnej marży.

NIP: 7831709288
REGON: 302644956
KRS: 0000497444
4G Development
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ulica Druskienicka 8-10 lokal 116
60-476 Poznań